Stick, Stick direct from Zhengzhou Yituo Machinery Co., Ltd. in CN